அன்புள்ள வாசகர்களே! விரைவில் நமது ஏகத்துவம் தளத்தில் பல புதிய ஆக்கங்கள் வர இருக்கின்றது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இனி ஏகத்துவம் தளம் தொடர்ந்து செயல்படும். இன்ஷா அல்லாஹ்!

Saturday, February 02, 2008

இஸ்லாம் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகளும் அதற்கான பதில்களும்

டாக்டர். ஜாகிர் நாயக் அவர்களிடம் இஸ்லாம் பற்றி
மாற்று மதத்தவர்களால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளின் தொகுப்பு :


டாக்டர். ஜாகிர் நாயக் பற்றிய குறிப்பு
.
.

மாற்று மதத்தவர்களால் இஸ்லாமியர்களிடம் கேட்கப்படும்
பொதுவான கேள்விகள்.
.
.
.
.
.
.
இஸ்லாம்பற்றிய மாற்று சமயத்தவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு
மவ்லவி பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் அளித்த பதில்களின் தொகுப்பு :
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.

இஸ்லாம்பற்றிய மாற்று சமயத்தவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு மற்ற இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அளித்த பதில்களின் தொகுப்பு :
.


.


மற்றதளங்களில் வந்த இஸ்லாம் சம்பந்தமான கட்டுரைகளுக்கு மறுப்புகள் :