அன்புள்ள வாசகர்களே! விரைவில் நமது ஏகத்துவம் தளத்தில் பல புதிய ஆக்கங்கள் வர இருக்கின்றது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இனி ஏகத்துவம் தளம் தொடர்ந்து செயல்படும். இன்ஷா அல்லாஹ்!

Saturday, February 09, 2008

நடிப்பை ஏன் அனுமதிக்கவில்லை?

கேள்வி: இஸ்லாம் நடிப்பை ஏன் அனுமதிக்கவில்லை? மம்முட்டி, நாசர், போன்ற முஸ்லிம்கள் நடிகர்களாக உள்ளார்களே? ஜி. பிரபாகரன்

பதில். ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கின்றவர்கள் கொடுப்பதைவிட நடிகர்கள் கொடுக்கின்ற தான தர்மங்கள் குறைவுதான். நடிகர்கள் என்றாலே நடிப்பவர்கள்தான். இவர்கள் நடித்து நாட்டையே நாசமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் கிறுக்கர்களாக ஆக்கப்படுகிறோம் என்பதைக்கூட விளங்காமல் தியேட்டரில் மூன்று மணி நேரம் அமர்ந்து ரசிக்கின்றோம். நாம் மூளையில்லாதவர்கள் என்பதைப் பணம் கொடுத்து நிரூபிக்கின்றோம். சினிமாவில் காண்பிப்பது எல்லாம் சாத்தியப்படுமா? என்பதை நாம் சிந்தித்தது உண்டா?

பெண்களைக் கவர்ச்சியாகக் காண்பித்தும் அங்கங்களைத் தனித்தனியாகக் காண்பித்தும், ஆண்களின் உள்ளங்களில் சபலங்களை உருவாக்குகின்றனர். ராகிங் போன்றக் கொடுமைகளுக்கு இது தான் காரணம். ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் சினிமாவின் கேடுகள் புரியும்.

0 comments: